NANCY YOSHIDA, KG0YL SM ND
1079 HARVEST LANE NE
THOMPSON, ND 58278

KG0YL@ARRL.ORG